وب سایت شخصی بهزاد شاکری

آموزش

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار… کاری که خدا با تو می کند.